ENA 3276.5-6 + NS 70.5 12 ר' שבתי נאווי

נושאי התשובה בעניין היתר נישואין לעגונתו של אברהם כהן אל קוצייאר ( המכונה : אלבוש ) , תושב ראשיד שבמצרים . אלבוש , שהיה סוחר משי , סבב בכפרים למכור את מרכולתו ונרצח בשנת ת " ע ( ( 1710 על ידי חברי כנופיה שהתחזו לסוחרים . גופתו נמצאה קבורה עם הרוגים אחרים וזוהתה על ידי גויים שהכירוהו ומסרו את פרטיו ליהודים שנשלחו לברר מה עלה בגורלו . הקטעים שבכתבי היד שלפנינו עוסקים בעיקר בשאלת זיהוי ההרוג על פי הכרת פניו החבולים שתוויהם נפגעו קשות . ר " ש נאווי שלח את תשובתו לר ' יוסף הלוי נזיר ( קהיר , ת " ך לערך – תע " ד ) , כדי שיחווה דעתו עליה . תשובת ר " י נזיר נדפסה בשו " ת מטה יוסף , ובראשה נוסח השאלה שחסר בכתב היד שלפנינו . בתשובה ציטט ר " י נזיר קטעים אחדים מתוך תשובת ר " ש נאווי שחלקם מופיעים בכתב היד שלפנינו . מקום כתיבה וזמן : מצרים ; עברית ; כתיבה ספרדית מזרחית רהוטה ; בין השנים ת " ע - תע " ד ( . ( 1714 - 1710 חומר ומצב השתמרות ( כ " י : ( NS 70 נייר ; קטוע ומורכב מכמה קטעים שלא הופרדו ; דף אחד [ דו - צדדי ]; צד א ' , 27 – צד ב ' 28 – שו ' . מידות הנייר : ; 14 . 2 x 21 מידות הכתוב : ; 5 ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה