ENA 2995.5-7 7 ר' מרדכי הלוי

נושאי התשובה בעניין אדם שקיבל קידושין עבור אחת מבנותיו הקטנות , ובשעת הקידושין המקדש לא נקב בשמה של הבת . לאחר זמן טענו הבחור ואבי הבנות ששניהם התכוונו לבת ששמה לונה . השאלה שהתעוררה : האם כל אחת מהבנות זקוקה לגט . התשובה כוללת עדויות שונות על מעשה הקידושין שהתקיים בכ " ג מרחשון ת " ה ( 22 בנובמבר , ( 1644 בעיר רשיד ( Rashid ) שבמצרים . מקום כתיבה וזמן : מצרים ; עברית ( משפטים אחדים בלדינו ); כתיבה ספרדית מזרחית רהוטה ; המאה הי " ז . חומר ומצב השתמרות : נייר ; 3 דפים [ דו צדדי ]; 29 - 24 שו ' . דף ג צד ב ' – ריק . מידות הנייר : ; 16 . 3 x 21 . 3 מידות הכתוב : א - ב ; 14 x 14 . 5 ג , 14 . 5 x 17 . 5 שוליים : עליונים ; 2 . 3 - 2 תחתונים א , 4 . 2 ב : א , 5 . 4 ב : ב ; 5 . 3 ג , 2 . 2 פנימיים א - ב ; 0 . 6 ג , 2 . 1 - 1 . 6 חיצוניים א - ב . 1 . 4 ג , 2 . 4 - 2 . 1 הערות תוכן : השאלה והתשובה נדפסו בשינויי נוסח בשו " ת דרכי נועם , אבן העזר , סי ' ב , ( להלן " הנדפס" ו " בנדפס " ) . בחלק הראשון של התשובה , קיים דמיון רב בין הנוסח שבכתב היד לנוסח הנדפס . בהמשך ישנם שינויים גדולים המשקפים הבדל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה