ENA 2123.4-5 6 ר' יהודה מסעוד

נושא השאלה בעניין הסכם שותפות לניהול רשות לגביית מיסים ( סראפליק ) באחד המחוזות שבמצרים , שלטענת אחד מהשותפים הושג בכפייה . שאלה זו הופנתה גם לר ' משה טראני ומנוסח השאלה והתשובה שנדפס בשו "ת המבי " ט , עולים פרטים נוספים השופכים אור על הפרשה ועל זהותם של המעורבים בה . בנוסח השאלה שם מסופר על " ראובן הרופא שרת את הבאש " א של מצרים בענין הרפואה , וחלה הבאש "ה חולי גדול ונרפא על ידו , ובשכר טורחו נתן לו הבאש " ה הסראפלי " ק של המחלא ומנצור ' , כדי לפרנס את ביתו כל זמן שהבאש " א יהיה מושל במדינה ההיא " . רוזאניס מזהה את ראובן עם ר ' אלעזר אסכנדרי ( או סכנדרי ) שהיה רופאו האישי של מושל מצרים , סינאן פאשה . לאחר שחלה " חולי גדול " ריפא אותו אסכנדרי והציל את חייו . בתמורה מסר המושל בידיו את חזקת הסראפליק באזור מחלא ואל מנצורה . לאחר כשנה מינה סינאן פאשה כאשף חדש באותו אזור , וזה מסר את חזקת הסראפליק לעוזרו היהודי , מבלי שידע שאסכנדרי כבר זכה בחזקה זו בהוראתו הישירה של הפאשה . ר " א אסכנדרי היה יכול לגלות את אוזנו של הפאשה ולהביא להדחתו המיידית של עוזר הכאשף , אך הוא נענה לבקשת העוזר שהציע לו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה