ENA 2585.40 6 ר' יחיאל ב"ר ראובן אשכנזי

נושאי התשובה בעניין התרת עגונה , שעל פי עדות גוי בעלה נרצח ידי כנופיית שודדים . מהפרטים העולים משרידי התשובה נראה כי התשובה עוסקת במאורע טראגי שנידון בשו " ת מהרש " ך , ח " ד , סי ' נא . על פי המסופר שם , בית הדין בסופיה גבה עדות ביום שישי י " ח סיון שנ " ו ( , ( 1596 מיוסף ב " ר יצחק , שהעיד כי ביום רביעי ט " ו סיון שנ " ו , סיפר לו הזאראפאנאג ' י ( פקיד המטבעה ) שהחראמיש ( המוחרמים ) שרצחו את הג ' אוש של הזאראפאנאג 'י ( שליחו של הפקיד ) , נתפסו בשארקיואי והוצאו להורג . העד שאל את הפקיד למקור ידיעותיו וזה השיבו שהשופט הראשי בבית הדין המוסלמי של שירקוי סיפר לו שהשודדים נתפסו לאחר שביצעו כמה מעשי שוד ורצח , והם סיפרו כי שמעו בסופיה , ממייאטק ( חבר ) אחד , ששלושה יהודים שברשותם סחורות וכסף רב וכן הג ' אוש של הזאראפאנאג ' י , מחפשים קיירינ ' יש ( חמרים ) שיסיעו אותם לווידין . השודדים שהתחפשו לחמרים רצחו את הג ' אוש ואת שלושת היהודים , ושדדו מהם את הסחורות ועשרים ושישה אלף ( מטבעות ) . הם אמנם לא מסרו את שמות הנרצחים , אך היה ידוע ששלושה יהודים ידועים נסעו מסופיה לווידין , ואחד מהם שמו היה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה