ENA 1933.1-6 1 ר' יעקב בירב

נושאי התשובות א . בעניין כלים שהתבשל בהם בשר שנשחט על ידי שוחט שאינו בקי בהלכות שחיטה . ב . בעניין איסור " פצוע דכה " במי שאיברי הרבייה החיצוניים שלו שקעו בחלל הבטן בעקבות בקע מפשעתי . מקום כתיבה וזמן : ארץ ישראל או מצרים ; עברית ; כתיבה ספרדית מזרחית בינונית ; המאות הט " ז - הי " ז . חומר ומצב השתמרות : נייר ; מוכתם ונקוב ; 6 דפים [ דו צדדי ]; 26 - 22 שו ' . מידות הנייר : ; 14 . 5 x 21 מידות הכתוב : ; 12 x 17 שוליים : עליונים ; 1 . 5 תחתונים ; 2 . 5 פנימיים ; 1 . 2 חיצוניים . 1 . 3 על המשיב : ר ' יעקב בן משה בירב ( מהר " י ) נולד בשנת רל " ד ( 1474 ) בעיר מקדה ( Magueda ) שבספרד . לאחר הגירוש מספרד נתמנה לרב בפאס ( מרוקו ) ובשנת רנ " ג ( 1493 ) עבר לתלמסאן ( , Tlem ҫ en אלג ' יר ) . בשנת רע " ג ( 1513 ) שימש כדיין בבית דינו של הנגיד במצרים . עלה לארץ ישראל כנראה בשנת רע " ו ( 1516 ) ויסד ישיבה בירושלים . מחמת מחסור שב למצרים וחזר לארץ בשנת רצ " ה ( 1535 ) לכהן כרב בצפת . נפטר בצפת בשנת ש " ו ( 1546 ) לערך . אזכורים בתשובה : ר ' יוסף אביוב ; ר ' חיים ארויו ; קושטנטינה . התשובה [ שאלה ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה