עם הספר

ספר זה כולל שרידי תשובות מגניזת קהיר מאת חכמי האימפריה העות ' מאנית הספונים כיום באוסף אלקן נתן אדלר שבספריית בית המדרש לרבנים בניו יורק . לאחר שזכינו להוציא לאור בשנים תשע " ג - תשע " ד את שרידי התשובות מחכמים אלו , שנמצאו באוספי הגניזה שבספריות אוניברסיטת קמברידג ' , הגיע עתה גם מועד גאולתם של שרידים אלו . כתבי היד המתפרסמים כאן לראשונה חושפים גילויים חדשים שטרם נידונו בספרות המחקר ויש בהם כדי לתרום להבנות חדשות בסוגיות הלכתיות - היסטוריות שונות ולגיבוש מבט רחב יותר על ספרות השו "ת והבנת דרכי יצירתה בארצות אגן הים התיכון מראשית המאה הט " ז ואילך . כל הקטעים הועתקו באופן מלא ומדויק . נוסחי התשובות שוחזרו עד מקום שידינו מגעת , אם על ידי צירוף מחדש של קטעים שהופרדו והתפזרו בגניזה , אם באמצעות השלמת מילים וחלקי משפטים שנמחקו או נקטעו מכתבי היד . במהלך עבודתנו , עלה בידינו לזהות את מרבית המשיבים , מהם דמויות רבניות מוכרות . מהם חכמים שהיו ידועים בשעתם , אך במרוצת השנים נשתכחו שמם ופועלם . גם במחקר זה לא הסתפקנו בהעתקה מתוך תצלומים דיגיטאליים בלבד , אלא בחנו את כתבי היד המקוריים . ניסיון ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה