שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות’מאנית

מגניזת קהיר שבאוסף א ” נ אדלר שבספריית ביהמ ” ד לרבנים באמריקה שמואל גליק על העטיפה : תמונות מכתבי יד שבגניזה עיצוב כריכה : חיה שורץ chaya 2707 @ gmail . com דפוס : אופסט שלמה נתן שמואל גליק / שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות 'מאנית  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה