מרגלית בז'רנו כלכלה וקהילה – יהודי סוריה באמריקה הלטינית 1930-1890

ההגירה היהודית מסוריה לאמריקה הלטינית הייתה חלק מתנועת מהגרים רחבה , שיצאה מן הפרובינציות המזרחיות של האימפריה העות׳מאנית החל משנות השמונים של המאה התשע עשרה ועד . 1930 לפי נתוני הגירה רשמיים , עד 1926 הגיעו לארגנטינה 169 , 000 טורקים עות׳מאנים , לברזיל 77 , 000 ולקובה . 16 , 875 בפועל , רוב המהגרים הגיעו מסוריה ומלבנון , אלא שהם סווגו על פי הדרכון העות׳מאני שבידם . רק לאחר התפוררות האימפריה העות׳מאנית החלו הסטטיסטיקות הרשמיות להבחין בין טורקים ובין סורים , לבנונים ופלשתינאים . אולם התדמית של ה – turcos כפי שנקראו כל המהגרים מן המזרח התיכון – נקבעה בלא הבחנה בין מקום המוצא , השייכות האתנית או הדתית . העיסוק ברוכלות , שאפיין את ראשוני המהגרים , היה הבסיס לסטראוטיפ השלילי שלהם בעיני חברות הרוב . ההתעניינות המחקרית בהיסטוריה של המהגרים מסוריה ומלבנון לאמריקה הלטינית התעוררה בדור האחרון בעיקר בקרב צאצאיהם בני הדור השלישי והרביעי . חוקרים אלה חולקים על הדימוי המסורתי של ה turcos כקבוצה הומוגנית , שהתבוללה בקרב החברות הקולטות . הם מצביעים על הרב גוניות הדתית , על הנוכחות הגבוהה יחסית של מו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן