זריפה רחיים ומשה מנחה בעת עלייתם ארצה מקאמישלי בשנת 1944