דוגמת תווים :6 הגשר שבין שני חלקי הפתיחה, משפט הסיום של אליהו ור (עד הקו הכפול באמצע השורה השנייה) והמשפט הראשון של איתן רבני, כפי שבוצע בחזרה בטוקיו