דוגמת תווים :3 קטע סולו אלתורי שהושר בידי יחיאל נהרי, השלב השני