דוגמת תווים :2 קטע סולו אלתורי שהושר בידי יחיאל נהרי, השלב הראשון