קומיקו יאיאמה אינטראקציה חברתית ומוסיקלית בשירת הפיוטים לפי המסורת החלבית־ירושלמית: ביטויה בהופעותיהם ביפן של חמישה פייטנים מבית הכנסת "עדס"

הקדמה בית הכנסת ״עדס״ בירושלים , שהוקם בשנת תרס׳׳א ( , ( 1901 הוא לב לבה של מסורת יהודי חלב בארץ ישראל , וגם המרכז החשוב ביותר של המוסיקה הליטורגית והפרליטורגית בקרב יהודי המזרח בירושלים . המוסיקה הליטורגית של יהודי המזרח בירושלים , המכונה כיום ״חזנות ספרדית ירושלמית״ או ״חזנות ספרד ירושלים״ , צמחה מתוך המפגש שהתרחש בין המסורת המוסיקלית של הקהילה הספרדית הוותיקה בירושלים ובין המסורות המוסיקליות של הקהילות המזרחיות שהגיעו בסוף המאה התשע עשרה ובמחצית הראשונה של המאה העשרים לעיר . הסגנון המוסיקלי של המסורת המוסיקלית הזאת עומד על שלושה יסודות : 1 ) מרכיבים מוסיקליים של המסורת היהודית הספרדית ; 2 ) הסגנון המוסיקלי של סוריה לבנון , בעיקר הסגנון החלבי ; 3 ) סגנון השירים המצריים , בייחוד שירי המחצית הראשונה של המאה העשרים . מרכיבים משניים נוספים המשולבים בשלושת היסודות האלה הם מאפיינים סגנוניים מקומיים או עדתיים הנוספים לאלה החלביים והמצריים וביטויים סגנוניים חדשים ועכשוויים . אשר למוסיקה הפרליטורגית , בשל המרכיבים המוסיקליים החלביים הבולטים ברפרטואר הפיוטים והבקשות ובשל סגנון הביצוע הבסיסי ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן