שושי בנית המטבח היהודי הסורי כביטוי לרב־גוניות תרבותית

נוסעים רבים אשר פקדו את השווקים בדמשק ובחלב הוקסמו מעושר מרכיבי המזון שם , עד כי תיארו את השוק כגן עדן קולינרי . מן התיאורים הססגוניים של שפע הטעמים , הצבעים והריחות ניתן ללמוד על מסורת קולינרית עשירה במטבח היהודי הסורי , המעידה על גיוון ורב תרבותיות . להגירה היהודית לערי סוריה במרוצת הדורות חלק נכבד בהפיכתו של המטבח היהודי הסורי לרב גוני . זאת משום היותם של היהודים גורם מתווך של החדרת תרבויות שונות ומסורות של בישול אל תוככי החברה הסורית . היישוב היהודי בסוריה התרכז בשתי קהילות גדולות – דמשק וחלב . ההרכב העדתי בעיר חלב לא היה אחיד . קהילת חלב הייתה רב גונית ומפולגת לקבוצות ממוצאים שונים . המוסתערבים – יושביה הוותיקים של סוריה , עוד מן התקופה שקדמה לגירוש ספרד – היו קרובים מאוד במנהגיהם ובאורח חייהם לשכניהם הערבים . הם דיברו בשפתם , חיקו את מלבושיהם ואף את טעמם . הדמיון הרב בינם ובין אוכלוסיית הרוב המוסלמית בשפה , בלבוש ובאורחות חיי היום יום הדביקה להם את הכינוי ״מוסתערבים״ , שפירושו דוברי ערבית . קבוצה חברתית נוספת בחלב היו הספרדים . עם גירוש ספרד בשלהי המאה החמש עשרה , הגיעו המגורשים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן