אביבה ארגוב קהילת דמשק והשתקפותה ביצירות יהודה בורלא

מבוא מאמר זה עוסק בקהילת יהודי דמשק בשנים , 1923 - 1919 השנים שבהן שהה בה הסופר שהיטיב לתארה , יהודה בורלא . יהודה בורלא , דור שישי לילידי ירושלים , נולד בירושלים בי״ח באלול תרמ״ו ( 1886 ) ונפטר בכ״ז בחשוון תש״ל ( . ( 1969 שם המשפחה מבוסס על התרגום הארמי למילה ״שוהם״ , המבוסס על תרגום אונקלוס לפסוק ״אבני שהם ואבני מילואים״ ( שמות כה , ז ) . סברה אחרת היא שהמשפחה נקראת כך על שם מוצאה מעיירה בשם זה בספרד ; ויש אומרים שעיירה זו נמצאת בסרביה , לשם נקלעו מקצת מגורשי ספרד בנדודיהם ( סרביה הייתה אז חלק מהאימפריה העות׳מאנית ) . משפחתו של בורלא עלתה לישראל באמצע המאה התשע עשרה . כל שנות ילדותו גר בורלא בעיר העתיקה בירושלים . בשנת תרס״ו עבר לגור מחוץ לחומות העיר העתיקה , בשכונת ״עזרת ישראל״ , והחל ללמוד בבית המדרש למורים של חברת ״עזרה״ מיסודם של יהודי גרמניה . בורלא למד בבית המדרש למורים במשך שבע שנים ( עם הפסקות ) , 1 מאמר זה עובד מתוך עבודת הדוקטור שלי , שהיא מונוגרפיה על כלל יצירתו של הסופר יהודה בורלא : יהודה בורלא תרמ״ו - תש״ל ( : ( 1969 - 1886 פואטיקה של יחיד על רקע תקופתו , אוניברסיטת בר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן