תצלום .2 מפת מתחם בית הכנסת (Block L7) על פי קרלינג (קרלינג, Plan II ,1956)