רחל נוי תולדות היהודים בכתיבה האקדמית הסורית

המניע העיקרי לקיומה של פעילות מחקר בסוריה שעסקה ביהודים היה הסכסוך הערבי ישראלי , ובמידה רבה סכסוך זה גם הכתיב את תוצאותיה . ההתעניינות בנושא זה לא הצטמצמה באקדמיה בלבד אלא העסיקה את הממסד עצמו . ואכן , בשנים האחרונות התפרסמה באישורו ובעידודו של המשטר הסורי כמות רבה של ספרים שעוסקים בנושאים אלה ומרביתם בעלי אופי אנטי ציוני ואנטישמי . הדוגמות לכך רבות ודיי אם נזכיר את כותרות מקצת הספרים , שיש בהן להעיד על מגמות עוינות אלו : זרקור על הפרוטוקולים של זקני ציון : הטקסטים המלאים ; הרצח מתוך ספרי היהודים ומדברי חכמי ציון עד לפרש ללא סוס ; משולש הדמים : שרון – אתמול היום ומחר ; אלוהים או יהוה – מי מבין שני אלה הוא האל של היהודים ?; מעשי הטבח היהודיים והטרור הציוני מאז הופעת התנ״ך ; הרמייה הגדולה – האם היהודים הם באמת העם הנבחר ?; ביקורת היהדות ; האישה היהודיה בין שערוריות התנ״ך ושליטת הרבנים . המכון לחקר התקשורת במזרח התיכון ( MEMRI ) סקר וניתח ספרות זו בנוסף לקשת רחבה של פרסומים בעיתונות הכתובה והמקוונת ועמד על מגמותיה העויינות ועל אופיה * מאמר זה מבוסס על הרצאה שנשאתי בכנס בין לאומי בנושא :...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן