ביבליוגרפיה

אאולסטיה קרלוס ( עורך ) , סיפורים מאמצע העולם : אנתולוגיה של ספרות אקוודוריאנית ( תירגם : משה בן הראש ) , כרמל , ירושלים . 2005 אביגור - רותם גבריאלה , " על ' מאה שנים של בדידות ' לג . ג . מארקס " , עכשיו , 40 - 39 ( , ( 1979 עמ ' . 361 - 351 אביגור - רותם גבריאלה , מוצרט לא היה יהודי , כתר , צד התפר , ירושלים . 1992 אביטוב ירון , הלילה של סנטיאגו , אסטרולוג , הוד השרון . 2001 אביטוב ירון , יומה , גלורי היכל התהילה , בנימינה . 2004 אביטוב ירון , האורות של מיאמי : נובלה וסיפורים , כרמל , עמדה , ירושלים . 2005 אביטוב ירון ופאסוס חוליו ( עורכים ) , ירושלים של האנדים : אקוודורים כותבים על ישראל ( תירגמו : לאה פרישברג ותנחום אבגר ) , כרמל , ירושלים . 2008 אביטוב ירון , " אילן משפחתו של משיח " , מקור ראשון : מוסף שבת , ב ' בכסלו תשע " ג , , 16 . 11 . 2012 עמ ' . 21 , 19 אבן יוסף , אמנות הסיפור של י . ח . ברנר , מוסד ביאליק , ירושלים . 1977 אבן - זהר איתמר , " לבירור מהותה ותפקודה של לשון הספרות היפה בדיגלוסיה " , הספרות , 1970 ) 2 : 2 ) עמ ' . 302 - 286 אבן - זהר איתמר , " הספרות העברית הישר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ