פרק שני Re-naissance הערות פתיחה לדיון מחודש בספרות התחייה

טקס ממשי , ריאלי , במסגרת של סיפור גיאו - צנטרי : מוות על קידוש האדמה . בכך אין , כמדומה , הרבה חידוש ; החידוש שאני מבקש להציג ולבסס כאן עניינו מבנהו של המסלול התודעתי שבמהלכו מתרחשת ההמרה הדרמטית הזו . חוקרים רבים התייחסו לתהליך ההמרה ה " דתי - לאומי " הזה , ותיארו אותו כמסלול דו - שלבי : בשלב הראשון מוצגת ומנוטרלת , מסגרת מארגנת אחת , ה " ישנה " ( היהודית - אורתודוקסית - גלותית ) , ובשלב השני ( שמתרחש בחלקו במקביל ) מוצגת ומאומצת מסגרת מארגנת חלופית , ה " חדשה " ( העברית - ציונית - חלוצית ) , ש " קבורים " בה שרידים של המסגרת המארגנת המקורית ה " ישנה " . ואולם , בחינה קרובה של עשרות טקסי המרה מסוג זה בספרות העברית החדשה מגלה שמדובר בתהליך תלת - שלבי : באמצע - בין שני השלבים שאותם סימנו החוקרים , " מסתתר " שלב מטמורפוזי נוסף , מכריע בחשיבותו , ובו מוצגת , מאומצת באופן זמני ואחר כך מנוטרלת מסגרת מארגנת אחרת , " קדומה " , " בראשיתית " , " פרימיטיבית " . שלב זה מתבטא , בין היתר , בהרכבו של מסלול ההשתנות וההתאקלמות שהדמויות המרכזיות חייבות לעבור . בחינה קפדנית של המסלול הזה מגלה שמדובר במס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ