האשכנזים המרכז נגד המזרח

המרכז נגד המזרח יגאל שוורץ הוצאת אוניברסיטת בר אילן איתמר דרורי | גאולה , תימניות ועבריות חדשה - על הרומן יעיש לחיים הזז יגאל שוורץ האשכנזים המרכז נגד המזרח  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ