שחר ברם צילום בקצה הגשר – דן פגיס והפנים הכפולים של עיר בדצמבר

בחטיבת השירים ׳עיר בדצמבר׳ מתוך הספר מלים נרדפות ( 1982 ) מתאר המשורר דן פגיס חוויית ביקור בניו יורק המושלגת . השירים בחטיבה מתקשרים זה לזה ומאירים זה את זה , וכולם עומדים בסימן מראות החורף ותחושת סיום השנה . המשורר שוהה בעיר זרה , אבל ניו יורק היא גם עיר יהודית מאוד , שההיסטוריה שלה קשורה קשר עז בגורל העם היהודי והתרבות היהודית והעברית . הנוף המושלג זר אך מוכר ממחוזות עבר , מאירופה של ילדותו של המשורר : ׳על האדמה הנייטרלית של ניו יורק׳ , סיפר פגיס בריאיון , ׳בשעה שהייתי מועסק בדברים אחרים לגמרי [ ... ] הופתעתי לפתע למצוא את עצמי פנים אל פנים עם הילדות שלי ' . 1 ׳לקרוא בשם , לנקוט עמדה׳ , עתון , ( 1983 ) 77 עמ׳ . 33 ניתן לדון בחטיבת השירים גם כחלק מתהליך שעבר על המשורר לקראת סוף ימיו ( הריאיון נערך שלוש שנים לפני מותו ) : תהליך שבו נבקע ׳איזה בקיע בחומה׳ ונוצר ׳משבר של התייחסות למקום ולזמן , למציאות , לריאליה , שניתן לקרוא לה בשם׳ ( כפי שפגיס עצמו מציין בריאיון , שם , (; 33 בעקבות תהליך זה המשורר בעל הסגנון המרחיק והאירוני החל ׳את החיפוש האוטוביוגרפי ואת החזרה למעין צווי מימטי בסופה של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן