טובה כהן עוגב נסתר גילוי וכיסוי בספר השירים הראשון של משוררת עברייה

העמוק חותר השיר כנגד פשרנותה של הקהילה היהודית , שמתוך הרגשת תלותה בגויים , אינה מדגישה את הקיטוב הלאומי והדתי אלא מנסה לגשר על פניו , כפי שעושה הרב טרווש בתפילתו . חשיפת הרובד הסמוי של השיר הפלימפססטי חושפת את כוונותיה העמוקות של המשוררת , את חתרנותה ואת התחכום הצורני של כתיבתה . ברובדם הגלוי נראו שיריה , כדרכן של יצירות נשיות פלימפססטיות רבות , כהתבטאות שירית קונוונציונלית ואפילו טריוויאלית . שירים כאלה נתפסו כ׳מתאימים׳ ו׳ראויים׳ לאישה ; הם לא אתגרו את המוסכמות החברתיות ולא חתרו כנגד אמיתות מקובלות לגבי היהודי בכלל והאישה היהודייה בפרט . לכן השירים התקבלו ללא כל תרעומת של קוראים , שהתפעלו מעצם יכולתה העברית והלמדנית של רחל מורפורגו ולא טרחו להעמיק בשירים ולנסות לפענח את אמירותיהם האניגמטיות . ראינו , עם זאת , כי הבנה זו את שירת רחל מורפורגו אינה מלאה ואינה עושה צדק עם יכולותיה השיריות ועם עמדותיה האידאולוגיות . המשוררת אמנם השכילה להשתמש בשפה ההגמונית הגברית לצורך ביטויה האישי , אך הזדהותה עם עמדותיו של המרכז ההגמוני היהודי לא הייתה מלאה . הקורא המודע למשיכתה של רחל מורפורגו לכתיבה ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן