תרשים :4 מתאר האינטונציה ומעטפת האמפליטוּדה של תקרית אחת של תבנית המילה power בהקשר שירי