תרשים :3 מעטפת האמפליטוּדה של שלוש תקריות של תבנית המילה power בהקשר שירי