תרשים :2 עץ גנרטיבי המייצג את משקל המרובה כשווא פלוס שלוש תנועות