תרשים :1 עץ גנרטיבי המייצג את משקל המרובה כיתד + שתי תנועות