טבלה :4 קוׂרלציה בין המשקל והטעם בחרוז בטורי יהודה הלוי