טבלה :3 קוׂרלציה בין המשקל והטעם בחרוז בטורי אבן גבירול