טבלה :2 קוׂרלציה בין המשקל והטעם בחרוז בשירי יהודה הלוי