טבלה :1 קוׂרלציה בין המשקל והטעם בחרוז בשירי אבן גבירול