בקורת ופרשנות קריאות בשירה העברית

בקורת ופרשנות כתב עת בין תחומי לחקר ספרות ותרבות חוברת 45 תשע "ז קריאות בשירה העברית כתב - עת בין - תחומי לחקר ספרות ותרבות הוצאת אוניברסיטת בר - אילן בקורת ופרשנות כתב עת בין תחומי לחקר ספרות ותרבות חוברת 45 תשע "ז קריאות בשירה העברית עורכי הקובץ : אביד ֹב ליפסקר ותמר וולף מונזון  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן