רשימת מקורות

א . ארכיון המדינה הבריטי ומקורות ראשוניים ( FO 371 ) Public Records Office ( PRO ) ( The Arab Bulletin 1916 - 1919 ( Cambridge Archive Editions ( Constitution of the People ' s Democratic Republic of Yemen ( Aden , 1978 אל - ג ' בהה אל - קומיה – אל - תנט ' ים אל - סיאסי אל - מוחד , אל - מאתמר אל - תוחידי – אוקטובר = ] 1975 החזית הלאומית – הארגון המדיני המאוחד , ועידת האיחוד – אוקטובר 1975 ] ( ביירות , 1976 ) ב . עיתונות ערבית ואחרת אל - אהראם ( יומון , קהיר ) אל - אצלאח ( יומון , צנעא ) אל - בעת ' ( יומון , דמשק ) אל - ג ' רידה ( יומון , כווית ) אל - דפאע ( יומון , עמאן ) אל - וטן אל - ערבי ( שבועון , פריז ) אל - חואדת ' ( שבועון , ביירות ולונדון ) אל - חיאת ( יומון , לונדון ) אל - מג ' לה ( שבועון , לונדון ) אל - נהאר ( יומון , ביירות ) אל - ספיר ( יומון , ביירות ) אל - סיאסה ( יומון , כווית ) אל - ציאד ( שבועון , ביירות ) אל - קבס ( יומון , כווית ) אל - ראי אל - עאם ( יומון , כווית ) רוז אל - יוסוף ( שבועון , קהיר ) אל - שרק אל - אוסט ( יומון , לונדון ) אל - ת ' ורה ( יומון , דמשק ) ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד