2. שבטים ומדינה: בין עימות להשלמה

מערכת היחסים בין המדינה למערכת השבטית הייתה מאז ומתמיד מורכבת ורבת פנים . משטרו של צאלח השתמש בשבטים לצרכיו , וחיזוק השבטיות כתחליף למפלגתיות נתפס בין היתר כמה שעשוי לפעול לחיזוק כוחו של המשטר . מדיניות זו התחדדה מאוד בשנים 1994 - . 1990 כך , למשל , נמנע השלטון מאיסוף נשק מבני השבטים והשתמש בראשיהם כמתווכים לעת מצוא בינו לבין קבוצות שונות בחברה . בשוך " Is South Yemen Preparing to Declare Independence ? " , Time World , 275 8 July 2011 ( http : // content . time . com / time / world / article / 0 , 8599 ( , 2081756 , 00 . html 276 שם . מלחמת האזרחים התחוור כי שבטים חמושים ומנהיגיהם הציבו באיזורים מסוימים אתגר של ממש למדינה . הניסיון לפרק יחידות כוח שבטיות מנשקן עלה בתוהו . בעיני אנשי השבטים הייתה נשיאת נשק מרכיב חיוני בהגנה עצמית , מעין הפגנת כוח וביטוי לעצמאות הפעולה . האתגר השבטי אמנם לא היה אתגר קיומי , כזה שהציע חלופה לשלטונו של צאלח , אך עצם קיומן של מובלעות שבטיות חמושות הוסיף להיות מקור לחוסר יציבות . מקרים של חבלה במתקנים של תעשיית הנפט , בעיקר במחוזות מארב ואל - ג ' וף , הבליט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד