1. המשבר הכלכלי-חברתי

בפתחה של המאה ה - 21 ניצבה תימן המאוחדת בפני משבר כלכלי מהקשים בתולדותיה . אמנם גם בשנות ה - 70 וה - 80 היה מצבן של כלכלות הצפון והדרום בכי רע , אך הדברים לא הגיעו לעומק השפל שאליו נקלעה המדינה המאוחדת בסוף המאה – מדינה ענייה שכמחצית מאוכלוסייתה חיה בתנאים של דלות מחפירה , וכשליש מכלל כוח העבודה הפוטנציאלי שלה מובטל . נזקיה הכלכליים הקשים של מלחמת האזרחים ( עלותה הוערכה 274 לנתוני הבנק העולמי לשנת , 2011 ראו : http : // data . worldbank . org / . country / yemen - republic בכ - 11 מיליארד דולר ) , התרחבותו של החוב החיצוני ושחיקה מתמדת בערכו של הריאל התימני ( 140 ריאל לדולר אמריקני אחד נכון לתחילת , 1995 ו - 160 ריאל לדולר לקראת סוף המאה ) היו מסימניו של משבר מוניטארי עמוק . אינפלציה בשיעורים של 110 אחוזים ועליית מחירים מתמדת נתנו אותותיהן בהפגנות מחאה גדולות בעדן , חדרמות וצנעא . על כך יש להוסיף את ההשלכות הכלכליות הקשות שנגזרו ממדיניותה של תימן בשאלת הפלישה של צדאם לכווית . המשטר בתימן היה מודע לחריפות האתגר הכלכלי ולהשלכה המכרעת שעלולה להיות לו על יציבות המדינה ועל מידת הלגיטימציה של...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד