1. השנים הראשונות (1994-1990)

לרוב התימנים באה בשורת האיחוד בהפתעה גמורה . הרעיון של תימן אחת ומאוחדת ודאי לא היה זר לאנשי תימן , והתרבות התימנית המודרנית העמידה ספרות ושירה שדיברו בשבח האיחוד כבר בעשוריה הראשונים של המאה העשרים . גם חוקות הצפון והדרום , לפחות ברמת ההצהרה , הדגישו את האיחוד כמטרה נכספת . כאמור , ניסיונות ההידברות הקודמים בין המדינות בנושא , ב - 1972 ו - , 1979 נחלו כישלון חרוץ . בחודשים שקדמו לאיחוד הרשמי ב - 1990 נדברו גופים שונים בצפון ובדרום בדבר התנאים להיתכנותו . חברות הנפט בצפון ובדרום , למשל , שיתפו פעולה במיזמים שונים של חיפושי נפט בגבול המשותף . גם בקרב חוגים אינטלקטואליים רווחה הדעה כי איחוד שישים קץ לקיומן של שתי מדינות מלאכותיות , הוא כורח המציאות וצו השעה . ואכן , האיחוד אפשר להנהגות הצפון 247 אל - וחדה אל - וטניה , עמ ' . 170 - 169 248 יום העצמאות 22 – במאי – 1990 אמנם נחוג בפרצי שמחה בעריה הגדולות של תימן , אך לא כך היה בערי השדה . חברי האגד השבטי של חאשד , למשל , בילו את יום העצמאות בסיורים חמושים מוגברים בכפריהם . מפת תימן המאוחדת והדרום להציג עצמן כמי שפוסעות בנתיב הגשמתו של מהלך ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד