3. עלי עבדאללה צאלח: המנהיג המנצח

גם בצפון - תימן הייתה המציאות בשנות ה - 70 וה - 80 בעייתית ומורכבת . אולם שלא כבהנהגת הדרום , שם נערכו חילופי גברי בצמרת השלטונית כמה פעמים לאורך התקופה , בצפון בלטה רציפות מנהיגותו של עלי עבדאללה צאלח . כאמור , עם הגיעו לשלטון עמד עלי עבדאללה צאלח בפני מצב בעייתי , ומעטים בלבד סברו כי יעלה בידו לשרוד זמן רב בתפקידו כנשיא . הערכה זו הייתה סבירה למדיי בהתחשב בתהפוכותיה ובחוסר יציבותה של המערכת הפוליטית בתימן . אלא שעלי עבדאללה צאלח היה עתיד לשנות את יחסי הכוח בתימן , לקבוע את מקומו כמנהיג הצפון ולכהן כנשיאה הראשון של תימן המאוחדת ( מאי – 1990 נובמבר . ( 2011 232 בנושא זה ראו : עוזי רבי , עומאן החדשה ( תל אביב , , ( 2000 עמ ' . 37 - 30 ניסיונו של עלי עבדאללה צאלח לבנות בצפון - תימן מערכת ממשל יעילה נתקל מימי שלטונו הראשונים בהתנגדות של ממש . ראשונים היו פעילי " החזית הדמוקרטית " , שאימצו קו בלתי מתפשר ודרדרו את הדברים לידי התנגשויות אלימות עם צבא הצפון , במיוחד באזורים אב ותעז . כל אותה העת גם התגבר האיום מצדה של דרום - תימן , שאימצה קו מרקסיסטי נוקשה וחתרה לבליעתו של הצפון ולהקמתה של מד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד