2. סוציאליזם בדרום-תימן: 1978-1970

ב - 30 בנובמבר , 1967 משעזב אחרון החיילים הבריטים את הקולוניה של עדן , הפכה דרום - תימן למדינה עצמאית בהנהגת " החזית הלאומית " . עד אז התמקד מאבקם של אנשי " החזית הלאומית " בשלטון הזר , הבריטים , או בחזית היריבה , " החזית לשחרור דרום - ערב " . הקרב שפרץ בין שתי החזיתות עם יציאתם של הבריטים הסתיים בניצחונה של " החזית הלאומית " ובהגלייתם של מרבית מנהיגי " החזית לשחרור דרום - ערב " . " החזית הלאומית " כבשה את עמדת ההנהגה , ומנהיגה , קחטאן אל - שעבי , היה לנשיאה של המדינה העצמאית . מלכתחילה ניסתה ההנהגה החדשה לשוות למדינה הצעירה מראה ותוכן העולים בקנה אחד עם ערכיה של המהפכה המרקסיסטית . סיסמאותיה של המהפכה , שיישומן נדחה בשנות ה - 60 בשל העיסוק במאבק הלאומי , היו עתה לרעיון חי המבקש לכונן חברה אזרחית חדשה שהשילה מעצמה זהויות קדמוניות . ניצחונה של " החזית הלאומית " בקרב על כיבוש ההנהגה במדינה הושג בין היתר הודות לתמיכה של העורף השבטי . אלא שתמיכה זו לא עמדה כעת לזכותם של השבטים , שכן להנהגה החדשה בדרום - תימן הייתה עמדה ברורה כלפי השבטים ותפקידם במערכת החדשה . בניגוד לעידן השליטה הבריטית , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד