2. המדיניות הבריטית בדרום: פדרליזם, יתר מעורבות ומלחמה עם תימן

• אמאמות תימן בצפון – עצמאית לחלוטין ומשוללת כל מעורבות בריטית – שרמת המתח בינה לבין הבריטים עולה בהתמדה לאורך העשור לנוכח התפתחויות מקומיות ואזוריות . • שני אזורי החסות של עדן – המערבי ( Western Aden , ( Protectorate החובק את שטחי העורף של עדן , והמזרחי ( Eastern , ( Aden Protectorate רחב הרבה יותר . אזור החסות המערבי כלל כמה סולטאנויות , בעיקר אלה של לחג ' וזנג ' באר , ותשעה שבטים גדולים . אזור החסות המזרחי כלל את הסולטאנות הקעיטית רבת ההשפעה שמושבה היה בעיר החוף מכלא , ואת הסולטאנות הכת ' ירית שבחבל חדרמות . כאמור , לאזורי החסות של עדן – דלילי אוכלוסין , נעדרי נפט ונחשלים יחסית – הייתה משמעות זניחה במונחים כלכליים וגיאו - פוליטיים , ולכן השפעתם של הבריטים בהם הייתה נומינלית בלבד . עם זאת , הימצאותן של שיח 'ויות וסולטאנויות עצמאיות באזור החיץ שבין האמאמות לקולוניה של עדן שימשה אמצעי הגנה ובידוד נוח עבור הבריטים . • העיר עדן , שהייתה קולוניה בריטית ונשלטה ישירות בידי מושל בריטי . עדן – פיסת טריטוריה בצורת סהר הצופה לדרום , לעבר האוקיינוס ההודי – סיפקה עבור הבריטים שלל נכסים אסטרטגיים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד