2. צמיחתן של קבוצות חברתיות חדשות

יחיא אבן חסין אבן מוחמד חמיד אל - דין עמד בראש המדינה האמאמית בתימן בין השנים , 1948 - 1904 תקופה שבה התמודדו חברות מסורתיות ברחבי העולם הערבי עם לחצי השינוי והמודרניזציה . שלטונו בתימן התאפיין בהקפדה על שמירת הצביון השבטי - אסלאמי של האמאמות הזידית . כך עלה בידי יחיא למנוע את כניסתה של המאה העשרים לתחומי מדינתו המסורתית . התשתית האזרחית שסיפקה האמאמות הייתה מינימלית ולא כללה , למשל , כבישים ודרכים סלולות , תנועה ממונעת , בתי חולים ורשת אספקת חשמל . במחצית הראשונה של המאה ה - 20 מנתה אוכלוסיית תימן מעט יותר משלושה מיליון נפש . הסתגרות ובדלנות היו בעיני יחיא מרשם מדיני רצוי המבטיח את שימור הקיים . אי לכך נמנע האמאם ככל הניתן מיצירתה של מערכת קשרים עם העולם הערבי והעולם החיצון , מתוך הנחה שככל שיקפיד על מדיניות חוץ בדלנית , כן ייטב לאמאמותו . FO 94 / 1261 , 1939 61 62 מפקד האוכלוסין הראשון נערך בצפון - תימן בשנת 1975 ונמנו בו 4 , 705 , 336 נפש . ראו : M . Wenner , The Yemen Arab Republic : Development and . Change in An Ancient Land ( Boulder , 1991 ) , p . 20 אף על פי כן , לא עלה בידיו ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד