1. שלטונו של יחיא: דתיות ושבטיות

מיד עם עלייתו לכס האמאמות הוליך יחיא את השבטים הזידים למערכה מחודשת נגד הכובש העות ' מאני . באפריל , 1905 לאחר כמה הצלחות R . Bidwell , The Two Yemens ( Longham , 1983 ) p . 55 37 ( להלן : בידוול ) 38 וונר , עמ ' . 44 צבאיות מול העות ' מאנים , עלה בידי יחיא לכבוש את צנעא וכן את הערים אב , קעטבה וירים . החשש העות ' מאני כי המרד שניצת בתימן יתפשט לרחבי האימפריה , הוביל את איסטנבול להחלטה לשגר כוחות משלוח כדי להכריע את המרידה התימנית . עד אוגוסט אותה שנה כבר הושבה צנעא לשליטה עות ' מאנית . חיל המשלוח העות ' מאני נע צפונה וניסה לשווא להטיל מצור על כוחותיו של יחיא . לאחר סדרת קרבות קשה , שהביאה לחורבנם של חלקים נרחבים מתימן המרכזית , לקורבנות ולרעב קשה , שפגע בשני המחנות כאחד , ביקשו העות ' מאנים להגיע לפשרה עם האמאם . מטיעוניו ומדרישותיו של יחיא בשלב המשא ומתן ניתן ללמוד רבות על אופן תפיסתו את האמאמות הזידית . יחיא הציג בפני העות 'מאנים שתי דרישות עיקריות : הכרה בשריעה כבמערכת החוקים היחידה בתימן , וביטול כל החקיקה האזרחית ( קאנון ) , שניסו העות ' מאנים להחיל על תימן עם כיבושה . יחיא גם הס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד