4. הגורם החיצוני: עות'מאנים ובריטים

מיקומה האסטרטגי של תימן הפך אותה מאז ומתמיד ליעד שליטה נחשק עבור כוחות זרים ומעצמות מתחלפות . בהיסטוריה המאוחרת של תימן בלטו שני כוחות אימפריאליים – האימפריה העות ' מאנית ובריטניה – ופעילותם בתימן יצקה תוכן מיוחד לדרך התפתחותה של הארץ ולאופן גיבושה בנתיבות המאה ה - . 20 התהליך שבו תימן האחת נבקעת לנתחי שליטה שונים החל עם ההשתלטות הבריטית על עדן ב - 1839 ועם כיבושם מחדש של חבלים בצפון המדינה על - ידי העות ' מאנים . פיצולה של תימן היה בלתי נמנע . 25 כך , למשל , נמנו עם ה " חאשד המקורי " שבטי הח ' ארף , בני צרים , עד 'ר ועצימאת , ועם ה " מתחשד " היו בלאד אל - רוס , חבור , חג ' ור אל - שאם ועוד . עם " הבכיל המקורי " נמנו שבטי ארחב , נהם , שאקר ( הידועים כיום כד 'ו ע ' ילאן ומורכבים למעשה משלושה שבטים ) . ראו : אסמאעיל אל - אכוע , מג ' מוע בלדאן אל - ימן וקבאאלהא [ = כלל מחוזות תימן ושבטיה ] ( צנעא , , ( 1996 מהדורה שנייה , שני כרכים , עמ ' . 702 - 699 , 226 - 213 , 128 - 125 26 ווייר , עמ ' . 6 הנוכחות העות 'מאנית ההיסטוריה התימנית מזהה שני גלי כיבוש עות ' מאני . כיבושה של תימן על - ידי הע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד