תימן אנטומיה של מדינה כושלת

עוזי רבי עוזי רבי תימן אנטומיה של מדינה כושלת לזכרו של אבי , שלמה רבי ז "ל עוזי רבי תימן אנטומיה של מדינה כושלת Yemen An Anatomy of a Failed State Uzi Rabi  אל הספר
הקיבוץ המאוחד