הערות

מצדם ... " ( סע ' (; 41 חוק שופטי השלום הזמני ( 1 ) : ( 1913 ) " יכולים הצדדים לשלוח מורשים מצדם אל בתי משפט השלום אם הם מקרוביהם או מידידיהם של המרשים ... על המורשים לטעון מבלי קבלת שכר ... " ( סע ' 2 ) (; 20 ) " מותר למנות עורך דין בתור מורשה בכל המקומות שיש בהם אגודות עורכי דין מסודרות , ובמקומות שאין כאלה , אין מקבלים עורך דין כמורשה " ( סע ' . ) 94 3 י . בן דוד , תר " פ - תשמ " ו , המבנה החברתי של המקצועות החפשיים בישראל ( עבודת לקבלת תואר שלישי , האוניברסיטה העברית ) , . 270 - 269 4 לסקירה על תולדות המקצוע ראו : זלצברגר , הערה 21 לפרק הראשון , . 46 - 45 על - פי פקודת עורכי הדין , 1922 ( חא " י א ' , , ( 3 סמכות הרישוי לעורכי דין הייתה נתונה בידי זקן השופטים . בפקודה משנת 1938 ( פקודת המועצה המשפטית , , 1938 תוס׳ 1 מס׳ 8 , 843 ) היא הועברה לידי המועצה המשפטית , אשר קיבלה אחריות לעסוק בענייני משמעת . 5 ר . חריס , " ליד ערש המשפט " , ספר חיים צדוק , המכון הישראלי לדמוקרטיה ירושלים ( תשס " ב - . 19 - 18 , ( 2002 6 כאמור , עורכי דין רבים הגיעו לישראל בתחילת שנות ה - 20 של המאה שעברה מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד