פרק שמיני פרופסיה מתבצרת בעולם שטוח

בספר העולם הוא שטוח טוען פרידמן שתהליכי הגלובליזציה הובילו ל ' השטחת ' העולם . על רקע שני אירועים דרמטיים - נפילת חומת ברלין והפיגוע במגדלי התאומים - התפתחה שורה של גורמים שהצטברותם מובילה למציאות עולמית חדשה . לדידו השטחת העולם משמעה , בין היתר , צמצום היררכיות , פתיחת גבולות , קיום דיאלוג ושיתוף פעולה בין בני אדם וקבוצות בכל חלקי העולם , הזדמנויות לתחרות וסחר חופשי , וקידום שוויון הזדמנויות . פרידמן כולל בתהליך גם התפתחויות טכנולוגיות המאפשרות לחלוק מסמכים וידע באינטרנט במרחקי זמן ומקום , טכנולוגיית קוד פתוח המאפשרת שיתוף בידע , מיקור חוץ - מדינתי ובין - יבשתי של משימות ועבודה , יצירת שרשראות הספקה גלובליות , והכול על רקע שכלול התחרות הרוחבית המחליפה את מוקדי הכוח האנכיים . פרידמן רואה דינמיקה זו באופן חיובי ומבטיח . פרסום הספר הצית ביקורת נוקבת נגד התיזה המרכזית שלו . זו מזכירה לנו ש ' העולם עדיין עגול ' , ושעל אף השינויים הדרמטיים בעשורים האחרונים מוקדי הכוח החברתיים והכלכליים לא השתנו . יתירה מכך ; היתרונות של עולם גלובלי לא מתחלקים באופן שוויוני . שלא במפתיע , העולם הראשון נהנה מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד