ז. סיכום

גם בתי המשפט נוטלים אפוא חלק חשוב בעיצוב דמותו של עורך הדין , בקובעם ישירות או בעקיפין נורמות התנהגות המחייבות אותם בהקשרים מקצועיים שונים . ניתן להעריך את תפקידם של בתי המשפט בפועלם כך כלהלן : בתחומים בהם ללשכה ניתנה הבכורה בעיצוב הסטנדרט ההתנהגותי של עורכי דין - הדין המשמעתי - נטייתם של בתי המשפט היא להמעיט מלהתערב במדיניותה ובהחלטותיה . ראינו כי פרט לתחומים מועטים יחסית ( למשל חופש הביטוי של עורכי דין ) , מכבדים בתי המשפט את הכרעות בתי הדין המשמעתיים , וסיכוייו של עורך דין להצליח בערעור , הן על הכרעת הדין והן על העונש , אינם גבוהים . עם זאת , הדין המשמעתי אינו הערוץ היחיד , ואף לא המרכזי , בעיצוב המסגרת הנורמטיבית החלה על עורכי דין . מכאן , שבתי המשפט פועלים במגוון ערוצים משפטיים אזרחיים , ישירים ועקיפים , להתוות נורמות התנהגות מחייבות לעורכי דין ובדרך זו מעצבים את זהותם המקצועית . כך , לשם משטור עורכי דין המופיעים בפניהם באולמות המשפט , שופטים נוטים להמעיט בפנייה להליך המשמעתי במקרים בהם עורכי דין חורגים מהתנהגות ראויה , ומפעילים באופן גובר והולך את סמכותם להטיל על עורכי דין סנקציו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד