ו. הסתמכות על עצת עורך דין

זווית מעניינת נוספת לבחינת גישתם של בתי המשפט למקצוע עריכת הדין היא פרשנות ההגנה בפלילים של טעות במצב משפטי , הקבועה בסעיף 34 יט . לחוק העונשין . סעיף זה קובע שאי ידיעת הדין לא מהווה הגנה מפני אחריות פלילית , אולם קיים לכך חריג , באמצעותו אבקש להתחקות אחר האופן בו מבנים בתי המשפט את תפקידו של עורך הדין . לשון סע ' 34 יט . היא : " לעניין האחריות הפלילית אין נפקה מינה אם האדם דימה שמעשהו אינו אסור , עקב טעות בדבר קיומו של איסור פלילי או בדבר הבנתו את האיסור , זולת אם הטעות הייתה בלתי נמנעת באורח סביר " . אחד המצבים בהם הוכר החריג הנ " ל הוא כשנאשם הסתמך על חוות דעת משפטית של עורך דין שהייתה שגויה , וטוען שהסתמכות זו מהווה הגנה בפני האחריות הפלילית . מה הקשר בין פרשנות ההגנה לבין תפקיד עורכי דין במערכת הצדק ? ראשית , עצם ההכרה בהסתמכות על חוות דעת מקצועית של עורך דין כהגנה בפלילים , מציבה את עורך הדין כגורם שיש לו כוח לעצב נורמות משפטיות מהותיות , בהיותו שותף לקיומה או היעדרה של אחריות פלילית במקרה קונקרטי . הייעוץ המשפטי שהוא מעניק ללקוחו משליך על האחריות הפלילית של הלקוח . זהו מצב שונה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד