ה. סוגיות של אתיקה מקצועית: ניגוד עניינים, סודיות וחיסיון