1. רשלנות מקצועית וחובת הנאמנות ללקוח

הנאמנות ללקוח מצויה בליבת חובותיהם של עורכי דין . מקורה בחוק לשכת עורכי הדין , בסע ' 54 המחייב עורך דין לפעול " לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות " , וכן בהוראות שונות בדין המשמעתי ( למשל כלל 2 לכללי האתיקה המחייב עורך דין לייצג את שולחו " בנאמנות , במסירות וללא מורא " ) . הדין המשמעתי כולל שורה של הוראות נוספות הנגזרות מחובת הנאמנות , ובכלל זה האיסור להימצא בניגוד עניינים , חובת הסודיות והחובה לטעון חיסיון במקרים הנדרשים , הוראות בדבר שמירת ענייניו הכספיים של הלקוח , איסור על הקלטת לקוח ללא ידיעתו , הוראות בדבר אופן הפסקת הטיפול בלקוח , ועוד . לא בכדי חוזר ומציין בית המשפט כי חובת הנאמנות ללקוח היא ‘ נשמת אפו ' של מקצוע עריכת הדין . חובת הנאמנות ללקוח מצויה בסדר עדיפות גבוה בתפיסת ועדות האתיקה את תפקידם של עורכי הדין , וכך גם בעיני עורכי הדין עצמם . למנגנוני המשמעת של לשכת עורכי הדין ( ועדות האתיקה ובתי הדין המשמעתיים ) תפקיד מרכזי בעיצוב הנורמות החלות על עורכי דין ביחסים עם לקוחותיהם . המקרים בהם עורכי דין הפרו את חובת הנאמנות ללקוח תופסים חלק נכבד מהליכי המשמעת , ובדרך כלל מדובר בהפרות ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד