2. הטלת סנקציות אישיות בגין התנהגות הפוגעת בהליך השיפוטי

לא בכדי עסקה הוועדה לתרבות הדיון ביעילות הליכי משמעת בהתמודדות עם התנהגות בלתי ראויה של עורכי דין בדיונים משפטיים . חובתם של עורכי דין לשמש קציני בית משפט כבר הפכה למטבע לשון בפי כול , אולם אין תמימות דעים לגבי תוכנה . האם מדובר בחובה מתחום הנימוסים וההליכות - בבחינת אטיקט ? בציפייה להתנהלות מכובדת ותרבותית ? או שמא היא מקפלת בחובה אף חובות מהותיות של עשיית משפט או עשיית צדק , גם כשהדבר מצוי במתח עם אינטרס הלקוח ? אף שתוכנן והיקפן של החובות המהותיות החלות על עורכי דין לקדם עשיית משפט מצויות במחלוקת , קיימת תמימות דעים שעליהם לנהוג באופן אחראי , מכובד ובדרך ארץ ברמה הדיונית והסגנונית . הליכות דרך ארץ כוללות למשל הופעה לדיון בלבוש הולם ( מדי משפט ) ובמועד , עמידה כאשר השופט נכנס לאולם ובפנייה לעורך הדין , קידה ביציאה מהאולם , אי שימוש במכשירים אלקטרוניים באולם הדיונים , לא להתפרץ לדברי השופט או הצד שכנגד או לקרוא קריאות ביניים , שימוש בשפה מנומסת מבלי להתעמת מילולית או בכתב , וכיוב ' . התנהגות ראויה מבחינה דיונית כוללת , למשל , לא לבקש דחיית דיון ללא טעם מספק , ניהול חקירה נגדית ללא הפחד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד