ג. הליכי משמעת והטלת סנקציות שיפוטיות ישירות

שליטה בדין המשמעתי היא מרכזית לצורך שימור אוטונומיה מקצועית . לשכות עורכי דין טוענות , שהמומחיות לעצב את הנורמות המקצועיות הראויות נמצאת בקרב המקצוע , שלו גם האינטרס לבער מקרבו חברים הסוטים מהן . מאידך קיים חשש שמתן שליטה לפרופסיה למשמע את עצמה יוביל לתוצאה הפוכה : הגנת יתר על חבריה והיעדר חשיפה מספקת של הפרות משמעת . כפי שהסביר היוז ( Hughes ) מוסדות המקצוע ידרשו בתקיפות להגדיר בעצמם מהן " טעויות " מקצועיות , ואז להחליט במקרה קונקרטי אם אכן חריגה כזו התקיימה . אייבל מזכיר שהמגבלות האינהרנטיות בהליכי משמעת - חוסר הפתיחות לביקורת חיצונית , תהליכי חיברות המקשים על בקרה אפקטיבית - מצויות בכל הפרופסיות , ואינן מיוחדות לעורכי דין . ביקורת מסוג זה הועלתה גם כלפי הלשכה , לה ניתנה סמכות רחבה בענייני משמעת .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד